پرش به محتوا

نشانه های گنج

نشانه پا در دفینه یابی

نشانه پا در دفینه یابی و گنج یابی

نشانه پا در دفینه یابی به معنای ایستادن یا رفتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مفهوم به دو صورت ایستادن و نگاه کردن به جهت مقابل نیز تعبیر می‌شود. در واقعیت، نقش پا می‌تواند از طریق نوک‌های انگشتان پا نمایان شود. به عنوان مثال، اگر روی زمین یک تخته سنگ باشد، پاهای خود را در داخل این نشانه قرار می‌دهیم.

ادامه »نشانه پا در دفینه یابی و گنج یابی