پرش به محتوا

فلزیاب انالیزر

دستگاه ATX

دستگاه ATX

دستگاه ATX دستگاه ATX توضیحات Garrett ATX Pro DeepSeeker وزن كلي- lbs 5/5 (2/5 كيلوگرم) فركانس- ۷۳۰ ضربه در هر ثانيه، قابل تنظيم دو سال… ادامه »دستگاه ATX