پرش به محتوا

عمق فلزیاب دیپ مستر ایکس7

فلزیاب دیپ متسرایکس7|گوهرباستان|09198001036

فلزیاب دیپ متسرایکس۷|گوهرباستان|۰۹۱۹۸۰۰۱۰۳۶

فلزیاب دیپ متسرایکس۷|گوهرباستان|۰۹۱۹۸۰۰۱۰۳۶ فلزیاب دیپ متسرایکس۷|گوهرباستان|۰۹۱۹۸۰۰۱۰۳۶   توضیحات سیستم کارکرد پالس PULSE INDUCTION TECHNOLOGY جدید ترین نسل از سیستم های دیپ مستر دارای لوپ ديسکی… ادامه »فلزیاب دیپ متسرایکس۷|گوهرباستان|۰۹۱۹۸۰۰۱۰۳۶