پرش به محتوا

خریدفلزیاب تصویری

اسکنرGEX8500

اسکنرGEX8500

اسکنرGEX8500 اسکنرGEX8500 گرادیومتریر ومگنومتر با سنسور ۲۰۲۰ کار به صورت اسکن اتوماتیک ودستی اسکن لایو اسکن خط گراف نشان دهنده انواع فلزات با تفکیک وانواع… ادامه »اسکنرGEX8500