پرش به محتوا

اسکنر

TERO VIDO Basic Plus

مشخصات فلزیاب ترو ویدو بسیک TERO VIDO Basic Plus 3D

دستگاه فلزیاب ترو ویدو بسیک TERO VIDO Basic Plus 3D یک ابزار پیشرفته و تکنولوژیکی بسیار پیشرفته است که برای تشخیص دقیق و شناسایی نواحی غیرعادی در زمین طراحی شده است. این دستگاه از آخرین دستاوردهای تکنولوژی بهره می‌برد و تحت توسعه و تولید شرکت ترو ویدو در آلمان قرار دارد.ادامه »مشخصات فلزیاب ترو ویدو بسیک TERO VIDO Basic Plus 3D